Fără categorie

Termen depunere Declarație Unică 2022: 25 Mai 

Termen depunere Declarație Unică 2022

Aceasta este data stabilită ca termen de depunere a Declarației Unice în 2022 prin intermediul formularului 212 pentru persoanele fizice în vederea:

 • declarării impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul  2021, și pentru
 • declarării impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2022.

 

În anumite situații contribuabilii au ca termen de depunere Declarație unică 30 de zile de la:

 • data începerii activității sau incheierii contractului dintre părți, sau
 • data încetării activității sau rezilierii contractului dintre părți

 

Vom detalia pe parcursul acestui articol situațiile în care se aplică acest termen de depunere Declarație Unică de 30 de zile.

 

Modificări aduse termenului de depunere al Declarației unice 212

Inițial în 2018, termenul de depunere al Declarației unice a fost stabilit la data de 15 Martie a anului următor celui în care s-a obținut venitul, însă în fiecare an s-au stabilit prin ordonante de urgenta alte termene.

 

Astfel, până în prezent Declarația Unică a avut ca termen de depunere următoarele date:

 • 2018 – 15 Iulie stabilit prin OUG 18/2018;
 • 2019 – 31 Iulie stabilit prin OUG 15/2019;
 • 2020 – 30 Iunie stabilit prin OUG 69/2020;
 • 2021 – 25 Mai stabilit prin Legea 296/2020 de modificare a Codului Fiscal;
 • 2022 – 25 Mai.

 

25 Mai – Termen de depunere Declarație unică în 2022 

În anul 2022 vor trebui să depună Declarația unică la termenul stabilit următoarele categorii de contribuabili:

 

 • Persoanele fizice care:
  • au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri sau pierderi în România sau în străinătate, și care datorează contribuții sociale pentru veniturile obținute (remuneratii, indemnizatii și venituri similare, sau orice alte avantaje în bani sau în natură);

 

 • au realizat venituri impuse pe baza normelor de venit din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințele proprietate personală în cursul anului de raportare;

 

 • în anumite condiții au realizat venituri ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist (Legea 165/2013)

 

 • nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate

 

 • Profesioniștii, avocații, precum și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, precum și cei  care au primit indemnizații de ajutor în pandemie acordate conform:
  • art.XV din OUG nr.30/2020
  • art.3 din OUG nr.132/2020
  • art.6 alin.(1) lit.a) și/sau lit.b) din OUG nr.111/2021 

 

Aceste indemnizații de sprijin în contextul epidemiei de SARS-CoV-2 se declară în Capitolul I din declarația unică aferentă anului 2022 și să achite la bugetul de stat, până la data de 25 mai 2022 inclusiv, obligațiile fiscale aferente (impozit, CAS și CASS)

 

Legea prevede ca termen de depunere declarație unicăpână la data de 25 Mai inclusiv” astfel: 

 

 • a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat și stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale;


 • a fiecărui an, pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale datorate;


 • a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancțiunea decăderii, în cazul exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private;

 

30 zile – Termen depunere Declarația Unică în următoarele situații

În afara de depunerea anuală a Declarației unice 212 la termenul de 25 Mai, mai este și un termen de 30 de zile care se aplică astfel:

 

 • 30 de zile de la data începerii activității/încheierii contractului între părți, pentru contribuabilii care în cursul anului fiscal încep o activitate sau înregistrează un contract între părți din care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice;

 

 • 30 de zile de la data încetării activității/rezilierii contractului între părți, pentru contribuabilii care încetează o activitate în cursul anului fiscal, sau reziliază un contract între părți în cazul celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice. 

 

Foarte important: Odată depusă Declarația, aceasta reprezintă titlu de creanță. Prin urmare, produce efecte juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii. 

 

Ce se declară prin Formularul 212 – Declarația unică

 

Declarația Unică a fost implementată în anul 2018 și înlocuiește 7 alte formulare valabile la momentul respectiv și anume:

 

 • D200 – veniturile realizate din România
 • D201 – veniturile realizate din străinătate
 • D220 – venitul estimat/norma de venit
 • D221 – norme de venit-agricultură
 • D600 – venitul baza pentru CAS
 • D604 -stabilire CASS persoane fără venit
 • D605 -stopare CASS  persoane fără venit.

 

Prin intermediul acestui Formular 212: Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilii își vor declara veniturile extrasalariale realizate pentru care, potrivit prevederilor Codului fiscal, datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii.

 

Se încadrează aici veniturile din:

 • activități independente (venituri/pierderi)
 • drepturi de proprietate intelectuală
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor
 • activități agricole
 • silvicultură
 • piscicultură
 • investiții

 

În ce format se depune Declarația unică

Declarația unică se depune prin completarea Formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, și acolo unde este cazul, acest va fi însoțit de „Anexa nr. ……… la formularul 212 Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice„.

 

Formularul declarației și anexele sunt distribuite gratuit, atât în format electronic cât și pe hârtie și pot fi depuse astfel:

 • la registratură organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire;
 • prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV);
 • pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

 

De reținut:  Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul

fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

 

Important pentru completarea Declarației unice 212 

Pentru completarea declarației unice trebuie sa ținem cont de următoarele:

 • se datorează impozit pe venit 10%, indiferent de nivelul veniturilor
 • peste un anumit plafon de venituri se datorează
  • contribuții pentru pensii în cotă de 25%
  • contribuții pentru sanatate în cotă de 10%

 

Determinarea venitului net în sistem real sau pe bază de norme de venit

 

Conform legii 227 din 2015, veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente de:

 • producție
 • comerț
 • prestări de servicii
 • veniturile din profesii liberale, obținute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective
 • veniturile din drepturi de proprietate intelectuală
  • drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor
  • brevete de invenție
  • desene și modele
  • mărci și indicații geografice
  • topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea

 

Venitul net anual din activități independente se poate determina:

 • în sistem real ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, pe baza datelor din contabilitate. Prin urmare, în această situație este obligatorie evidența contabilă.

 

 • pe baza normelor de venit cu mențiunea ca norma de venit nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12. Impozitul se va calcula prin aplicarea cotei de 10% asupra normei de venit.

De reținut ca norma de venit nu se aplică pentru toate codurile CAEN iar dacă contribuabilul a înregistrat în anul fiscal anterior un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor are obligația determinării venitului net anual în sistem real.

 

Norma de venit reprezintă o sumă fixă stabilită anual de către direcţia generală ale finanţelor publice judeţeană, în funcţie de specificul activităţii şi de zona în care contribuabilul își desfășoară activitatea.

 

Toate aceste activități se regasesc în Nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit iar pentru anul 2022 puteți găsi pe site-ul ANAF la secțiunea Asistență contribuabili Normele anuale de venit pentru:

 

Pași de urmat pentru depunerea declarației unice

Pentru a depune formularul 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” trebuie făcut următorii pași:

 

 • Ne înregistrăm în Spațiul Virtual Privat (SPV)

Mențiune: Dacă suntem deja înregistrați în SPV, vom trece peste acest pas.

 

Pentru aceasta:

 • Dacă am primit de la Ministerul Finanțelor documentul pe baza căruia se poate aproba înregistrarea în serviciul SPV îl vom folosi pe acesta în formularul de înscriere.
 • Dacă nu deținem un astfel de document, va trebui sa ne deplasam la un sediu ANAF 

 

Accesam https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/ și selectăm optiunea Înregistrare cu parolă

Completăm formularul și reținem numele de utilizator și parola pentru conectări ulterioare.

 

 • Descarcăm formularul Declarației Unice

Accesăm linkul Declarația unică (anaf.ro) și descărcăm formularul în format pdf (soft A

actualizat în data de 05.01.2022)

 

 • Completăm Declarația

Din câmpurile existente vom completa ceea ce este adecvat situației noastre, însă toți contribuabilii vor completa secțiunea Date de identificare a contribuabilului

 

După ce am finalizat completarea vom valida formularul revenind pe prima pagina și apasand pe butonul Validează Formularul

În urma acestei operațiuni vom primi un mesaj de validare și putem salva fișierul dacă mesajul ne spune că Formularul este valid și poate fi depus. În caz contrar va trebui sa rectificăm eroarea și să validăm din nou formularul.

 

 • Trimitem declarația

Pentru a transmite declarația completată și validata trebuie să apasam butonul Depunere Declarație Unică de pe pagina www.anaf.ro, ne autentificăm cu numele de utilizator și parola stabilite la înregistrarea în SPV precum și cu codul de siguranță pe care îl vom primi pe adresa de email.

 

De pe pagina de trimitere formulare apăsăm butonul Choose File, selectam fișierul pe care l-am salvat după validare și îl încărcăm prin apăsarea butonului Open.

 

Apasam butonul Transmitere formular și vom primi un mesaj care ne va confirma preluarea fișierului și ne va furniza un index de depunere.

Ulterior, pe email vom primi un email de confirmare de la ANAF și putem descarca o recipisă. Dacă declarația este corectă vom primi mesajul: Nu exista erori de validare.

 

Fișierul depus se poate afla în una din următoarele stări:

 • In prelucrare
 • Fisierul depus nu este un document valid
 • Documentul are erori de validare
 • Documentul este valid.

 

 • Dacă este cazul, plătim impozitul datorat 

 

De retinut faptul ca termenul de plata aferent obligatiilor fiscale pentru anul 2021 este 25 Mai 2022. La secțiunea I.8. Sumarul obligatiilor privind impozitul pe venitul realizat și contribuțiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă putem vedea impozitul anual datorat.

 

Pentru anul 2022 s-a stabilit data de 25 Mai ca termen depunere Declarație Unică

 

Corectarea Declarației depuse

Contribuabilii care au depus Declarația, și a căror situație actuală nu mai corespunde cu datele completate în formular, au posibilitatea sa actualizeze informațiile.

Acest lucru se face prin depunerea unei Declarații rectificative condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

În ce condiții se corectează Declarația Unică

Sunt anumite situații care impun corectarea Declarației unice prin depunerea unei Declarații rectificative, și anume: 

 • Atunci când este necesară rectificarea impozitului pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere.

De aici sunt exceptați contribuabilii care nu au obligația completării capitolului I din declarație pentru că aceștia vor rectifica declarația în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

 • Încetarea activității în cursul anului fiscal de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente şi/sau din activități agricole, silvicultură şi piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real, sau suspendarea temporară a activității vine cu obligația de a depune la organul fiscal competent declarația, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

 

 • Atunci cand intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți pentru contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 120 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, depun declarația în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

 

 • Dacă încetează activitatea sau aceasta se suspenda temporar, pentru contribuabilii care realizează venituri din activități independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, pentru ca intervine obligativitatea depunerii Declarației în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului să depună declarația la organele fiscale competente și să își recalcularea impozitul pe venit.

 

 • Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activități independente/activități agricole, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, determinate pe baza normelor de venit sau în sistem real, vor depune declarația în termen de 30 de zile de la obținerea certificatului care atestă încadrarea în gradul de handicap, în vederea recalculării venitului net anual și a impozitului datorat.

 

Cum se completează Declarația rectificativă

 

Pentru a depune Declarația rectificativă se va folosi același Formular 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

 

Se va bifa cu X , în funcție de situație, una sau ambele căsuțe 

 • Declarație rectificativă privind capitolul I
 • Declarație rectificativă privind capitolul II

 

Ulterior se va completa după cum este necesar:

 • Capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul ….„, sau
 • Capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate pentru anul …” 

 

Trebuie să ținem cont că Declarația rectificativă trebuie completată cu toate datele și informațiile prevăzute în capitolul supus rectificării, chiar și cele care nu se modifică și rămân la fel cu cele înscrise în declarația inițială/anterioară.

 

De reținut: Se consideră a fi Declarația inițială aceea care nu are nicio bifă de rectificativă selectată, iar aceasta se poate depune o singură dată; Orice alta declaratie depusă ulterior poate fi doar rectificativă și trebuie să aibă cel puțin une dintre bifele aferente selectate (la capitolul I sau capitolul II sau la ambele);

 

Nerespectarea termenului de depunere pentru Declarația Unică 

 

Conform legii este considerată contravenție nerespectarea termenului de depunere a Declarației unice. Articolul 336 alin. (1) lit. a), b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că acest fapt se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei. 

 

În anumite condiții însă, contribuabilul are posibilitatea sa plătească doar 25 lei.

 

Mai exact, se va plăti doar jumătate din minimul amenzii prevăzute dacă contravenientul achită în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, conform articolului 338 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor Alineatul 3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

Atenție însă, contribuabilii care în 2022 nu respectă data 25 Mai ca termen pentru depunerea Declarației Unice vor primi și o decizie de impunere a taxelor aferente veniturilor neraportate aferente anului 2021, stabilite din oficiu de care fisc.

 

De asemenea, dacă contribuabilul a fost asigurat la sanatate, își poate pierde această calitate după data de 25 Mai.

 

Persoanele care obțin venituri dar NU depun Declarația unică 212

În aceasta situatie, când reprezentanții ANAF determină că persoanele au obținut venituri sau că e posibil sa fi obtinut venituri, dar nu au depus Declarația Unică 212, se permite impunerea din oficiu pe impozitul pe venit.

Acest lucru este reglementat de Ordinul președintelui ANAF nr. 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Mai exact:

 

 • În 15 zile de la expirarea termenului legal (25 Mai)  pentru depunerea declarației unice se întocmesc de către ANAF liste cu cei care nu și-au îndeplinit această obligație;

 

 • După alte 15 zile persoanele vor fi notificate în scopul depunerii declarației unice;

 

 • În cazul în care contribuabilul nu-si indeplineste obligativitatea pe durata a încă 15 zile, ANAF va proceda la stabilirea din oficiu obligațiilor de plată și va emite formularul 256, decizie de impunere din oficiu;

 

 • Timp de 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere din oficiu contribuabilul are dreptul sa depună declarația unică cu impozitul pe venit, iar acest lucru va determina anularea deciziei de impunere din oficiu; 

 

 • Dacă însă contribuabilul tot nu depune declarația, după acest interval decizia de impunere din oficiu rămâne cu titlu executoriu și se poate începe executarea silită.

 

Modele de completare Declarație Unică

Pentru a veni în ajutorul contribuabililor, ANAF a publicat pe site următoarele modele de completare a declarației unice:

 • Model de completare pentru venituri obţinute din activităţi independente impuse în sistem real – actualizat în data de 19.01.2022
 • Model de completare pentru venituri obţinute din activităţi independente impuse la normă de venit – actualizat în data de 19.01.2022
 • Model de completare pentru venituri obţinute din cedarea folosinţei bunurilor (contracte de închiriere în lei şi valută) – actualizat în data de 19.01.2022
 • Model de completare pentru venituri obţinute din cedarea folosinţei bunurilor (contract de închiriere în lei) – actualizat în data de 19.01.2022
 • Model de completare pentru persoane fără venituri care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate – actualizat în data de 19.01.2022

 

De asemenea sunt puse la dispoziția contribuabililor cateva broșuri și ghiduri privind tratamentul fiscal al anumitor venituri realizate de persoanele fizice.:

 

 • Broșură privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Brosura_Criptomonede_2021.pdf

 

 • Broșură privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din tranzacționarea jetoanelor nefungibile (NFT, după termenul englezesc non-fungible token) la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Brosura_NFT_2021.pdf

 

 • Broșură privind tratamentul fiscal al veniturilor obținute de persoanele fizice din postări realizate pe diferite rețele de socializare la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Brosura_FB_2021.pdf

 

 • Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală -2022- la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_chirii_2022_05.pdf
 • Ghid privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute din meditatii acordate în particular de persoanele fizice -2022- la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_meditatii_2022.pdf

 

 • Ghid privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute de persoanele fizice din prestarea unor activități de infrumusetare\intretinere corporala -2022- la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_infrumusetare_2022.pdf

 

Recapitulare: Termen depunere declarație unică 2022

Declarația Unică reprezintă titlu de creanță și are ca termen depunere declarație unică 2022 data de 25 Mai. Până la aceasta dată există posibilitatea rectificării declaratiei, și tot această dată reprezintă și termenul maxim de plată a obligațiilor fiscale pentru anul 2021. 

 

Legislație:

Hotărârea Guvernului 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.608/2021 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

 

Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.127/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

 

Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.984/1.070/2021 pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.

 

ORDIN Nr. 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Noutăți

Meniu