Politica de Confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Wizrom Software S.R.L. („Wizrom”), persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Tipografilor, Nr. 11-15, Cladirea S-Park, intrarea A2, etaj 1, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/21201/1994, cod unic de înregistrare CUI RO 6549661, vă transmitem această Politica de Confidentialitate pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

În procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, descris în această Politică de confidențialitate, Wizrom va acționa în calitate de operator, calitate în care va implementa și menține standarde adecvate de confidențialitate și transparență pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale persoanelor vizate.

 1. Cui se aplică această Notă de Informare?

Prezenta Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

 • Partenerilor noştri contractuali, ca de exemplu reprezentanții furnizorilor sau clienților („Parteneri comerciali”);
 • Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru http://www.wizrom.ro, inclusiv userii forumului MyWiz.ro(„Utilizatori”);
 • Persoanelor fizice care ne comunică datele cu caracter personal în contextul interacțiunii cu Wizrom, ca de exemplu vizitatori sau persoane care solicită încheierea unui contract („Utilizatori”).
 1. Ce date colectăm despre dumneavoastră?

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • din informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularului din pagina de Contact de pe site-ul nostru;
 • prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate prin care ne transmiteți datele cu caracter personal;
 • prin navigarea pe site-ul http://www.wizrom.ro;
 • prin înregistrarea și postarea pe forumul MyWiz.ro.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, funcția/denumirea postului, adresa de e-mail și numărul de telefon, compania, precum și alte informații, după caz.

Prin activitatea desfășurată pe site, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (i.e. informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală, apartenența la un sindicat ori date privind condamnări penale sau infracțiuni), cu excepția cazului în care:

 1. suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau
 2. în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.
 3. In the personal data- processing, as described in this Privacy Policy, Wizrom will act as Data Controller, implementing and maintaining appropriate privacy and transparency standards in order to protect the rights and legitimate interests of persons concerned.
 4. prelucrarea anumitor categorii de date speciale este permisă de lege.

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu site-ul http://www.wizrom.ro sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al Wizrom, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe site-ul http://www.wizrom.ro numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

De fiecare dată când vizitați site-ul http://www.wizrom.ro , colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date sunt colectate și prelucrate în numele nostru, prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa Politica privind utilizarea fișierelor cookie ;
 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include date despre URL, secvență de clicuri către, prin și de la site-ul http://www.wizrom.ro (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat pe site.

În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrarea acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 1. Care sunt scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal si care este temeiul juridic al prelucrării?

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • atunci când trebuie să întreprindem măsurile necesare pentru a încheia un contract cu dumneavoastră;
 • atunci când trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră;
 • atunci când trebuie să respectăm o obligație legală (i.e. legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate, audit);
 • atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (i.e. pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelei informatice), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;
 • în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:

 • pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră;
 • pentru a îmbunătăți site-ul http://www.wizrom.ro, inclusiv funcționalitatea acestuia;
 • pentru administrarea site-ului http://www.wizrom.ro;
 • pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare;
 • pentru a păstra site-ul http://www.wizrom.roîn condiții de siguranță;
 • pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră;
 • pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoanei fizice;
 • pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public;
 • în scopul intereselor legitime urmărite de Wizrom sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră (i.e. în cazuri de publicitate și marketing). În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, vă puteți retrage consimțământul, în orice moment, trimițând o solicitare la adresa de e-mail [email protected] . Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

Atunci când solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile legale ce ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Concret, vom putea folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal astfel:

Parteneri comerciali și Utilizatori :

În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare.

Această prelucrare se bazează pe

 • Executarea unui contract la care Utilizatorii (în special clienții) sunt parte, sau
 • O obligație legală care ne este impusă.

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre bunuri sau servicii care considerăm că vă interesează. Dacă sunteți un client existent, vă vom contacta numai prin e-mail, cu informații despre bunuri și servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vânzări anterioare sau cu informatii privind principalele stiri din domeniul economic si de business, asa cum sunt reflectate in mass media prin intermediul newsletter-ului saptamanal.

Dacă sunteți un client nou, vă vom contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră prealabil. Dacă nu doriți să vă folosim datele în acest fel, bifați caseta corespunzătoare din formularul prin care colectăm datele dumneavoastră formularul de Contact în contul de utilizator.

Nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, în scopuri de marketing, fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

Putem, de asemenea, să vă folosim datele cu caracter personal pentru a măsura sau a înțelege conținutul preferat legat de produsele noastre; și pentru a face sugestii și recomandări dumneavoastră și altor Utilizatori ai site-ului nostru despre produse care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceștia.

Candidați la job-urile publicate de Wizrom:

În legătură cu participarea dumneavoatră la procesul de recrutare și selecție pentru unul sau mai multe din job-urile menționate ca disponibile, în cadrul Wizrom, vă putem colecta și prelucra datele cu caracter personal, (i.e. datele din CV-ul pe care ni-l trimieți), în scopul selecției, evaluării competențelor profesionale pentru job-ul/job-urile la care aplicați, precum și pentru comunicarea cu dumneavoastră, pe parcursul derulării procesului de recrutare.

Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al Wizrom Software.

 1. Cui transmitem datele cu caracter personal?

Wizrom nu va transmite (prin vânzare sau inchiriere) către terțe părți informațiile dvs. cu caracter personal.

În cadrul Wizrom, membrii personalului care folosesc datele dumneavoastră cu caracter personal sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Membrii personalului Wizrom au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de Wizrom, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru. Wizrom nu isi asuma insa responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul. De asemenea nu raspundem pentru erorile in securitatea serverului care gazduieste site-ul.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, astfel:

 • Către parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră, în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră;
 • Pentru livrarea precomenzilor, către companiile specializate în servicii de curierat;
 • Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;
 • Către consultanți externi (i.e. avocați, contabili, auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar.

Wizrom efecutează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor specificate de Wizrom. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către Wizrom, cu condiția ca fiecare subcontractant să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

 1. Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politică sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

În cazul în care sunteți Utilizator sau Partener Comercial vom putea păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră la care se va adăuga o durată ulterioară de cel mult 3 ani.

În cazul în care sunteți utilizator al site-ului www.wizrom.ro (i.e. ați creat un cont de utilizator pe site), vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada în care contul de utilizator este activ.

În cazul în care sunteți abonat la newsletter-ul nostru săptămânal, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât dumneavoastră doriți să primiți aceste informații.

În cazul în care sunteți candidat la unul sau mai multe din job-urile publicate pe unul din site-urile de recrutare(Hipo, eJobs, Linkedin), vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată durata desfășurării procesului de recrutare și selecție, plus o perioadă de 3 ani după încheierea procesului de recrutare (în cazul în care candidatul nu a fost angajat în companie).

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Prelucrarea datelor cu caracter personal va înceta atunci când nu va mai fi necesară scopului în care au fost prelucrate sau nu va mai exista temeiul juridic al prelucrării.

Ca un criteriu general, datele cu caracter personal vor putea fi prelucrate pentru o perioadă de cel mult 10 ani de la data colectării, cu excepția cazurilor în care legislația aplicabilă va impune o perioadă mai lungă de timp.

 1. Stocarea datelor personale și transferul datelor cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale

Site-ul http://www.wizrom.ro este administrat și întreținut de Wizrom Software și găzduit de serverele companiei Digital IT Consulting SRL cu sediul în București.

Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, ca de exemplu:

 • o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;
 • o certificare „scut de confidențialitate”;
 • reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;
 • (un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;
 • un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau
 • clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.
 1. Ce drepturi aveți?

Aveți urmatoarele drepturi conform legislatiei in domeniu:

 • Dreptul de vă confirma dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, și de a vă furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal prelucrate de website-ul http://www.wizrom.ro;
 • Dreptul de a solicita restrictionarea datelor personale de procesare de catre website-ul http://www.wizrom.ro;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal de catre website-ul http://www.wizrom.ro(de exemplu utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct);
 • Dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră.

Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.

Pentru a vă exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected] .

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe serverele companiei Digital IT Consulting SRL, aflate pe teritoriul României.

Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal și de a împiedica accesul neautorizat la acestea. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, username, parole, etc.) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale site-ului http://www.wizrom.ro. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși facem tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta 100% securitatea datelor dumneavoastră transmise pe site-ul nostru; orice transmisie de date personale se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

 1. Fișierele de tip cookies

Site-ul http://www.wizrom.ro utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă oferi o experiență mai bună atunci când navigați pe siteul nostru. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe site sau prin setările din browserul dumneavoastră. Puteți găsi mai multe informații despre fișierele de tip cookie la adresa Politica privind utilizarea fișierelor cookie .

 1. Contact

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către site-ul http://www.wizrom.ro, dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail [email protected]

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială atunci când ne contactați.

Ultima actualizare: 22 mai 2018.

Notă: Vom putea actualiza periodic această Politică de confidențialitate prin postarea pe site-ul http://www.wizrom.ro.

Vă rugăm să consultați periodic pagina dedicată Politicii de Confidențialitate pentru a fi la curent cu noile modificări.