BUSINESS KNOW-HOW, Finanțe pentru afacerea ta

Bilanțul contabil. Ce rol are și cum poate fi utilizat de antreprenori

Bilanțul contabil este un element cheie în activitatea unei firme și joacă un rol important în conducerea unei afaceri prospere. Într-o lume în care contabilitatea online și soluțiile inteligente devin tot mai populare, bilanțul contabil rămâne un instrument esențial în controlul strategiei și dezvoltarii unei afaceri.

Bilanțul contabil este un document care prezintă situația financiară a unei companii, la un moment dat. Aceasta include activele și pasivele companiei, precum și capitalul propriu al acesteia.

Activele reprezintă totalitatea bunurilor și resurselor pe care le deține o companie și care pot fi convertite în bani sau alte valori monetare. Acestea pot include active circulante, cum ar fi numerarul și conturile de creanțe, sau active imobilizate, cum ar fi proprietăți și echipamente.

Pasivele reprezintă datoriile și obligațiile financiare ale companiei, cum ar fi datoriile către furnizori, împrumuturile bancare sau alte cheltuieli viitoare care trebuie plătite. Acestea sunt împărțite în pasive curente, care trebuie plătite în termen de un an, și pasive pe termen lung, care sunt datorii cu scadență mai mare de un an.

Capitalul propriu este diferența dintre active și pasive și reprezintă valoarea netă a companiei. Acesta este format din investiții inițiale, profituri reținute, plus orice alte surse de finanțare cum ar fi emisiunea de acțiuni sau de obligațiuni.

Prin analizarea acestor date contabile, antreprenorii pot vedea situația financiară a afacerii lor și pot face previziuni cu privire la viitorul acesteia. Acest lucru le permite să ia decizii strategice mai bine informate și să optimizeze eficiența și profitabilitatea afacerii lor.

În ajutorul lor le vin o serie de indicatori (KPI) standard privind starea de sănătate a firmei, calculați în baza informațiilor din bilanț. Menționăm șase indicatori cheie de performanță financiară:

  1. Necesarul de fond de rulment (NFR) – acest indicator măsoară nevoia unei companii de a avea suficiente resurse financiare pentru a-și acoperi datoriile pe termen scurt. Un NFR negativ poate indica faptul că compania are dificultăți de lichiditate.

Calcul NFR: Necesarul net de fond de rulment = stocuri + creanțe – conturi furnizori

  1. Marja brută și excedentul brut de exploatare măsoară diferența dintre veniturile unei companii și costurile directe implicate în producerea și comercializarea produselor sau serviciilor. Aceste KPI-uri pot oferi o idee despre eficiența companiei în gestionarea costurilor și în obținerea unui profit.

Calculul marjei brute: Marja brută = vânzări nete – COGS (Costul mărfurilor vândute)

Calculul excedentului brut de exploatare: Excedentul brut de exploatare = vânzări nete – (salarii + impozite)

  1. Capacitatea de autofinanțare – acest indicator arată capacitatea companiei de a genera suficiente resurse financiare din operațiunile sale pentru a-și acoperi cheltuielile și pentru a investi în creșterea afacerii.

Calculul capacității de autofinanțare: Capacitatea de autofinanțare = profit net + deprecieri, amortizări și provizioane.

  1. Pragul de rentabilitate măsoară nivelul minim de vânzări necesar pentru ca o companie să devină profitabilă. Aceasta poate ajuta la stabilirea unui obiectiv realist de vânzări și la evaluarea eficienței afacerii.

Calculul pragului de rentabilitate: Pragul de rentabilitate = costuri fixe / marjă de profit brut

  1. Stocuri și costul mărfurilor vândute (COGS) – aceste KPI-uri sunt utilizate pentru a evalua eficiența companiei în gestionarea stocurilor și în obținerea unui profit prin vânzarea produselor. O creștere a stocurilor sau a costului mărfurilor vândute poate afecta marja de profit a companiei.

Calculul COGS: Costul mărfurilor vândute = achiziții + stoc inițial – stoc final

  1. Termenele de plată și colectare a datoriilor sunt indicatori care arată eficiența companiei în gestionarea fluxurilor de numerar. Un termen de plată prea lung sau o perioadă de colectare prelungită a datoriilor pot afecta lichiditatea companiei și pot reduce profitabilitatea.

Calcul DSO: DSO = (creanțe / total vânzări ) * număr de zile

Prin utilizarea unui serviciu online integrat de contabilitate și management al afacerii, informațiile cuprinse în bilanțul contabil sunt transformate în rapoarte ușor de înțeles, actualizate la zi și disponibile 24/7. Accesul la datele financiar – contabile ale unei firme, oriunde, oricând, ajută la identificarea problemelor și oportunităților de creștere. MyWiz este soluția completă care oferă vizibilitate în timp real pentru toți indicatorii financiari importanți ai unei companii. Iar pentru sfaturi financiare avizate, MyWiz asigură o conexiune directă, online cu un expert contabil care se ocupă de toate documentele și raportările obligatorii din punct de vedere legal.

Noutăți

Meniu