BUSINESS KNOW-HOW, Finanțe pentru afacerea ta

OUG nr. 31/2014 – Explicații și clarificări

La finalul anului 2023 a fost introdusă o nouă serie de modificări importante printr-o ordonanță privind măsuri fiscal-bugetare (OUG 115). Printre acestea a fost o prevedere menită să fie cauză anti abuz care făcea referire la fragmentarea artificială a activităților în scopul optimizării obligațiilor fiscale. Mai concret, legiuitorul a formulat un concept nou, inexistent în fiscalitate, „Întreprinderi Legate”.

Ordonanța de urgență nr. 31/2024 aduce noi modificări și completări Codului fiscal privind impozitul minim pe cifra de afaceri, modul de stabilire a plafonului de 500.000 euro pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor în cazul „întreprinderilor legate”, și noi condiții pentru aplicarea unor scutiri de TVA.

Ce înseamnă pentru impozitul pe profit

Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru contribuabilii care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro și al căror impozit pe profit este mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri, a fost introdus prin legea nr. 296/2023. Aceștia din urmă sunt obligați să plătească impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Ce înseamnă pentru impozitul pe venitul microîntreprinderilor

Limita de 500.000 de euro privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile de persoană juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu acestea, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor legii nr.346/2024.

Prin OUG nr.31/2024 se aduc clarificări referitoare la „întreprinderile legate”.

O persoană juridică română este „legată” cu o alta dacă:

  • Este deținută de o altă persoană juridică română, direct sau indirect, cu peste 25% din valoarea /numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau această altă persoană are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere sau de supraveghere.

  • Deține la o altă persoană juridică română, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere al acelei persoane juridice române.

  • O persoană deține, în mod direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere atât la prima persoană juridică, cât și la cea de-a doua persoană juridică. Dacă persoana care deține titlurile de participare/drepturile de vot sau de numire/revocare este o persoană juridică română, se cumulează și veniturile acestei persoane.

  • Are unul sau mai mulți acționari/asociați care dețin, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române, acționari/asociați care desfășoară și activitate economică prin intermediul unei persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale/altei forme de organizare a unei activități economice, fără personalitate juridică, autorizată. În această situație, se cumulează și veniturile persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale/altei forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică.

Ce înseamnă pentru taxa pe valoarea adăugată  

Prin OUG nr. 31/2024 se clarifică faptul că scutirea de TVA cu drept de deducere se aplică la serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești din rețeaua publică de stat și la livrarea de echipamente medicale, aparate, dispozitive, şi altele, precum și adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri pentru  operațiunile efectuate de către entităţi nonprofit către unități spitalicești de stat, inclusiv dacă acestea sunt puse la dispoziție gratuit/donate unităților spitalicești din rețeaua publică de stat.

În plus, se reglementează faptul că scutirea cu drept de deducere se aplică și dacă operațiunile menționate  mai sus sunt efectuate către societăți deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), iar bunurile/serviciile achiziționate de aceste societăți sunt puse gratuit la dispoziția unităților spitalicești din rețeaua publică de stat sau sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de către aceste societăți, cu următoarele condiții pe care unitățile spitalicești trebuie să le îndeplinească:

  • să nu își schimbe destinația de unități spitalicești 

  • să nu fie înstrăinate

  • pe toată durata de funcționare, să presteze servicii medicale gratuit sau decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără perceperea de taxe hoteliere/de altă natură

Când condițiile nu mai sunt îndeplinite, societățile deținute integral de entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF datorează TVA de la data de la care au beneficiat de scutire prin restituirea acesteia.

Indiferent de ce noi măsuri fiscal-bugetare intră în vigoare, puteți fi siguri că MyWiz va fi mereu un partener de încredere care să vă ajute să navigați cu succes printre acestea.

Noutăți